⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2018–2021

Rådmannens forslag

7.7 Samfunnssikkerhet , folkehelse og mangfold

Prioriterte oppgaver i planperioden

Samfunnssikkerhet

Folkehelse

Mangfold og inkludering