a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2018–2021

Rådmannens forslag

14 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner

 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjonerVedtatt budsjett 2017SøknadsbeløpForeslått budsjett 2018
 OPPVEKST OG LEVEKÅR   
1A-larm, driftstilskudd100 000200 000150 000
2A-larm, styrke mødre sammen50 000100 00053 000
3Amathea, veiledning for gravide84 000100 00090 000
4Ananke Stavanger25 00035 00027 000
5Blå kors Norge, tiltak Kompasset Sandnes99 000500 000106 000
6Crux oppfølgingssenter, Kirkens sosialtjeneste50 000100 00053 000
7Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland149 000150 000150 000
8Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren 200 000 
9Engøyholmen kystkultursenter, driftstilskudd1 868 0002 500 0001 991 000
10Engøyholmen kystkultursenter, delfinansiering av nytt tak/ 2 etg. Sjøhuset 500 000 
11Fontenehuset1 648 0002 000 0001 757 000
12Frelsearmeens gatefotball, nå Frelsearmeens Rusomsorg142 0001 300 000442 000
13FRI Rogaland ( tidligere LLH Rogaland)91 000ikke søkt 
14Funkis huset 50 000 
15Hinnasenteret (inkludert variable tilskudd)1 208 0001 250 0001 250 000
16KIA - Kristent interkulturelt arbeid 350 000300 000
17Kirkens bymisjon, Albertine1 064 0001 095 0001 095 000
18Kirkens bymisjon, Jobb 1967 000996 000996 000
19Kirkens bymisjon, Gatejurist290 000310 000310 000
20Kirkens bymisjon, Gateprest112 000150 000150 000
21Kirkens bymisjon, Natteravnene696 000710 000710 000
22Kirkens bymisjon, Ventilene-for unge pårørende99 000150 000150 000
23Kirkens bymisjon, Tillitsperson 200 000 
24Kirkens bymisjon, Enter fritid Stavanger 200 000100 000
25Kirkens SOS i Rogaland362 000390 000390 000
26Kreftomsorg i Rogaland (KOR) driftstilskudd246 000400 000336 000
27Kreftomsorg i Rogaland (KOR) kommunikasjons kurs for par0100 000100 000
28Kreftomsorg i Rogaland (KOR) kurs UNG i Vest99 000150 000140 000
29Kreftomsorg i Rogaland (KOR) møteplass for barn som lever med kreft100 00050 00050 000
30Kreftomsorg i Rogaland (KOR) -yoga for kreftrammede50 00070 00060 000
31Kreftomsorg i Rogaland (KOR) -brosjyre for etterlatte70 000ikke søkt 
32Kreftomsorg i Rogaland (KOR) -brosjyre når livet blir berørt av kreft barn og unge 80 00080 000
33Kreftomsorg i Rogaland (KOR) - sjekklister for pasienter og pårørende  100 000 
34LPP Rogaland, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse12 00020 00013 000
35Mental helse Stavanger99 000100 000100 000
36Mental helse ungdom Stavangerregionen40 00040 00040 000
37Norges Døveforbund ( NDF) - Stavanger390 000650 000460 000
38Norges Døveforbund ( NDF) - Stavanger- framleie/drift av leie lokalet Døves Senter100 000250 000210 000
39Norges ME forening, driftstilskudd- sosialt/helsefremmende arbeid 100 000100 000
40Rus-Nett Rogaland158 000170 000168 000
41Røde Kors Stavanger - besøktjenesten 200 000150 000
42Røde Kors Stavanger - Nettverk etter soning 300 000200 000
43Røde Kors Stavanger - EVA tiltak100 000ikke søkt 
44Røde Kors Flyktningguide242 000400 000350 000
45SELVHJELP for innvandrere og flyktninger ( SEIF)281 000450 000370 000
46Senter for spiseforstyrrelser159 000600 000250 000
47SiS - Studentsamskipnaden i Stavanger studenthelsestasjon145 000271 000168 000
48SiS- Studentsamskipnaden i Stavanger psykisk helsetilbud til studenter100 000100 000100 000
49Skipper Worse drift4 062 0002 463 0002 463 000
50Skipper Worse, middagsdistribusjon737 0001 060 000437 000
51Skipper Worse, hverdagsglede672 000695 000695 000
52Skipper Worse, prosjekt 60+ treningstilbud398 000410 000410 000
53SMISO Senter mot seksuelle overgrep174 000350 000200 000
54Sosialt / helsefremmende arbeid430 000430 000430 000
55Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning - Psyk Opp info186 000200 000198 000
56Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning - Schizofrenidagene148 000153 000153 000
57Stiftelsen Pårørende Senteret, Vaisenhusgate 391 191 0001 710 0001 291 000
58Stiftelsen Pårørende Senteret - Barne- og ungdomskontakt290 000290 000290 000
59Stiftelsen Ullandhaug Økologiske gård598 000800 000700 000
60Stimuleringsmidler barne-/ungdomsorganisasjoner ( Ungdom og fritid)7 797 000 5 863 000
61Støttegruppen 22. juli – Rogaland  100 00099 000
62Terapi bussen 15 000 
63Tjensvoll menighetsdagsenter10 00010 00010 000
64Veiledningssenteret for pårørende Sandnes 200 000 
65Ville veier 300 000300 000
 SUM OPPVEKST OG LEVEKÅR28 188 00027 323 00027 254 000
     
 BYMILJØ OG UTBYGGING   
66Tilskudd til idretten8 750 000 8 750 000
67Stavanger Ishall4 375 000 4 375 000
68Stimuleringstilskudd682 000 682 000
69Jæren Friluftsråd1 781 000 1 831 000
70Ryfylke friluftsråd1 781 000 1 831 000
71Rogaland Arboret725 000 750 000
72Stavanger Sentrum AS900 000 900 000
73Stavanger turnforening300 000 300 000
74Ynglingehallen1 032 000 1 032 000
75Verdens Energibyer80 000 80 000
76Beach volleyball World Tour Stavanger0 0
77Reservekonto idrett700 000 700 000
78Lysefjorden Utvikling AS250 000 280 000
79Urban Sjøfront AS500 000 500 000
80HAMMER Series  1 500 000
 SUM BYMILJØ OG UTBYGGING21 856 000 23 511 000
     
 KULTUR OG BYUTVIKLING   
 Regionale m.v.   
81MUST - Museum Stavanger20 970 00023 041 00023 698 000
82Jernaldergården v/Arkeologisk Museum141 000700 000141 000
83Norsk Oljemuseeum2 063 0002 200 0002 063 000
84Rogaland kunstsenter879 000905 000879 000
85Tou Scene3 328 000 3 681 000
86Kunstskolen i Rogaland529 000554 880529 000
87Filmkraft Rogaland1 630 0002 700 0001 630 000
88Stiftelsen Veteranskipet Rogaland293 000350 000293 000
89Rogaland Teater, inkl. barne- og ungdomsteateret18 637 00019 067 00019 053 000
90Stavanger Symfoniorkester23 529 00023 709 00024 043 000
91Opera Rogaland IKS550 000650 000650 000
     
 Kommunalt finansierte institusjoner   
92Norsk lydinstitutt2 518 0002 606 0002 572 000
93STAR driftstilskudd600 000700 000600 000
94Stavanger kunstforening861 0001 200 000861 000
95Frida Hansens hus223 000300 000223 000
96Stiftelsen Grafisk Verksted275 000280 000400 000
     
 Diverse tilskudd, sekkeposter, stipend, priser   
97Tilskudd til produksjon og formidling av kunst og kultur, arrangement og festivaler, inkl. internasjonal kulturformidling og vennskapsbysammarbeid8 000 000 8 000 000
98Tilskudd til kor og korps562 000 562 000
99Tilskudd kulturorganisasjoner363 000 363 000
100Kulturstipend350 000 350 000
101Stavanger kommunes kulturpris50 000 50 000
102Kommunalstyrets disposisjonskonto/div. kunst- og kulturprosjekter2 877 000 2 752 000
103Tilskudd til etablering og drift av produksjonsfellesskap innenfor kunst og kultur575 000 575 000
104Tilskudd visuell kunst400 000 400 000
     
 SUM KULTUR OG BYUTVIKLING90 203 000 93 419 000
     
 DIVERSE TILSKUDD   
105Senter for int. kommunikasjon - SIK180 000200 000180 000
106Petrad190 000190 000170 000
107Gladmat festival1 305 0002 200 0002 000 000
108Studentersamfunnet Folken700 000900 000700 000
109Kirkelig dialogsenter400 000450 000400 000
110Samarbeidsrådet for Tros- og livssynssamfunn (STL)75 000100 00080 000
111Norges Døveforbund Stavanger180 000200 000180 000
 Sum diverse tilskudd2 880 000 3 710 000
     
 Medlemsavgift/kontingent   
112Tilskudd ASSS-samarbeid313 000 321 000
113Region Stavanger BA2 786 000 2 787 000
114Nordsjøvegen - medlemsavgift58 000 59 000
115IS-Fjordvegen Rute 13 - medlemsskap (FSK-vedtak 27.08.15)35 000 35 000
116Storby Marin (FSK-vedtak 21.02.13)50 000 50 000
117Norsk pasientskadeerstatning3 800 000 3 700 000
118Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing703 000 796 000
 Sum medlemsavgift/kontingent7 745 000 7 748 000
     
 Kommunalt råd, komite, Tv-aksjon   
119Eldrerådet513 000 513 000
120Funksjonshemmedes råd33 000 33 000
121Innvandrerrådet33 000 33 000
12217. mai komité750 000 750 000
123Bidrag TV-aksjonen kr 1 pr.innbygger133 000 133 000
124TV-aksjonen i bydelene kr 0,50 pr.innbygger66 000 66 000
 Sum kommunalt råd, komité, TV-aksjon1 528 000 1 528 000
     
 Formannskapets reservekonto   
125Altibox Norway Chess 2017-2019 - jfr. FSK sak 15.09.16600 000 600 000
126Tour de Fjords 2016-2018 - jfr. FSK sak 24.09.20151 500 000 1 500 000
127Skape 2016-2019 - jfr. FSK-vedtak 21.05.2015697 000 697 000
128Medlemsskap Lyntogforum , jfr. FSK-vedtak 24.08.17  100 000
129Til disposisjon formannskapets reservekonto  2 953 000
 Støtte til næringsutvikling   
130Mulighetsterminalen300 000 300 000
131Altibox Norway Chess - 2017-2019 - jfr. FSK sak 15.09.16200 000 200 000
132Demola  250 000
133Stavanger Sentrum  300 000
134Til disposisjon støtte til næringsutvikling  3 950 000
135Disposisjonskonto rådmannen1 072 000 887 000
Tabell 14.1 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner.
Last ned tabelldata (Excel)

Merknader til Tabell 14.1 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner

Oppvekst og levekår

 1. A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon søker om kr 0,200 mill. til drift for å kunne fortsatt gi brukerne i Stavanger Kommune et godt tilbud. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,150 mill.
 2. A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon søker om kr 0,100 mill. til å fortsette med mor/barn gruppa: Styrke Mødre Sammen, som skal hjelpe til med å leve rusfritt liv sammen med barnet sitt i samarbeid med barneverntjenesten og familiebarnehager, samt forsterket helsestasjon i Stavanger. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,053 mill.
 3. Amathea, veiledning for gravide, søker om kr 0,100 mill. til driftsstøtte. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,090 mill.
 4. Ananke Stavanger brukerorganisasjon/støtteforening for mennesker med tvangslidelser søker om kr 0,035 mill. til driftstilskudd og støtte til informasjons –, opplærings- og kompetansehevingstiltak. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,027 mill.
 5. Blå Kors Norge i Sandnes søker om kr 0,500 mill. i støtte til tiltaket Kompasset-lavterskeltilbud, til tenåringer og unge voksne som har vokst opp i familier med alkohol/rusproblemer. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,106 mill.
 6. Crux oppfølgingssenter i Sandnes, Kirkens Sosialtjeneste, som har 21 % av alle deltakere bosatt i Stavanger, søker om kr 0,100 mill. til tiltak ettervern og aktivitetstilbud for mennesker som kommer ut av rusavhengighet. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,053 mill.
 7. Dyrebeskyttelse Sør –Rogaland mottar kr 0,150 mill. i fast tilskudd fra og med 2013 i følge Formannskapets enstemmige vedtak sak 110/13 den 13.06.2013 til utgifter til sterilisering og eventuelt avliving av katter. I år søker de kr 0,150 mill. til drift av Dyrenes Hus. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,150 mill. som var vedtatt i 2013.
 8. Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren, søker om kr 0,200 mill. i driftstilskudd til veterinærutgifter og sparing til lokale. Rådmannen foreslår å ikke innvilge denne søknaden.
 9. Engøyholmen kystkultursenter, alternativ skoletilbud og tiltak innen rus/psykiatri i Stavanger søker om kr 2,500 mill. i driftstilskudd til kulturminnevern. Rådmannen foreslår å innvilge kr 1,991 mill. til drift.
 10. Engøyholmen kystkultursenter søker om kr 0,500 mill. til del finansiering av arbeid som nå er igangsatt med restaurering sjøhustak/gavlvegg. Rådmannen foreslår å ikke innvilge denne søknaden.
 11. Fontenehuset søker om kr 2,000 mill. for 2018 til driftstilskudd. Rådmannen foreslår å innvilge kr 1,757 mill.
 12. Frelsesarmeen gatefotball, frisk alternativ, nå Frelsearmeens Rusomsorg, søker om kr 1,300 mill. til driftstilskudd. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,442 mill.
 13. FRI Rogaland (tidligere LLH Rogaland) Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transepersoner, har ikke søkt om tilskudd for 2018.
 14. Funkis Huset Sandnes et helse- og omsorgstilbud for rusmiddelavhengige over 18 år søker om kr 0,05 mill. tilskudd 2017. Rådmannen foreslår å ikke innvilge denne søknaden.
 15. Hinna senteret- kurs og aktivitetssenter med daglig aktivitet for trygdede og eldre søker om kr 1,250 mill. til driftsutgifter av senteret. Rådmannen foreslår å innvilge kr 1,250 mill.
 16. KIA – Kristent Inter kulturelt arbeid søker om kr 0,350 mill. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,300 mill.
 17. Kirkens bymisjon Albertine søker om kr 1,095 mill. til tiltak for kvinner med prostitusjonserfaring og videre arbeid mot gateprostitusjon, menneskehandel og helsetilbud. Rådmannen foreslår å innvilge kr 1,095 mill. til dette formålet.
 18. Kirkens Bymisjon Jobb1 søker om kr 0,996 mill. til drift. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,996 mill.
 19. Kirkens Gatejurist søker om kr 0,310 mill. til delfinansering av en stilling. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,310 mill.
 20. Kirkens Bymisjon Gateprest søker om kr 0,150 mill. til oppsøkende arbeid blant rusavhengige og andre vanskeligstilte. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,150 mill.
 21. Kirkens Bymisjon Natteravnene søker om kr 0,710 mill. som begrunnes med en generell lønns- og prisvekst. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,710 mill. til dette formålet.
 22. Kirkens Bymisjon Ventilene søker om kr 0,150 mill. til tiltaket Ventilene som tilbyr helge- og ferietilbud til unge pårørende i alderen 6-23 år. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,150 mill.
 23. Kirkens Bymisjon Tillitsperson søker om kr 0,200 mill. til utvikling av tjenesten Tillitperson hvor organisasjonen kurser frivillige til å bli Tillitperson som kan bistå brukere i møte med det offentlige hjelpeapparatet. Rådmannen foreslår å ikke innvilge denne søknaden og prioriterer andre søknader fra Kirkens Bymisjon.
 24. Kirkens Bymisjon Enter Fritid et etterverntilbud til personer som vil etablere seg i en tilværelse som rusfri som ble startet opp våren 2016 søker om kr 0,200 mill. til driftstilskudd. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,100 mill. til dette formålet.
 25. Kirkens SOS i Rogaland søker om kr 0,390 mill. i støtte til døgnåpen krisetelefontjeneste. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,390 mill.
 26. Kreftomsorg Rogaland (KOR) søker om kr 0,400 mill. til drift. Bakgrunnen er økt volum og etterspørsel. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,336 mill. til dette formålet.
 27. Kreftomsorg Rogaland (KOR) kommunikasjons kurs for par som lever med kreft søker om kr 0,100 mill. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,100.
 28. Kreftomsorg i Rogaland (KOR) søker om kr 0,150 mill. til kurs UNG i Vest. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,140 mill.
 29. Kreftomsorg i Rogaland (KOR) søker om kr 0,050 mill. til tiltak møteplass for barn som lever med kreft. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,050 mill. til dette formålet.
 30. Kreftomsorg i Rogaland (KOR) søker om støtte kr 0,070 mill. til å gjennomføre trenings timer med yoga for kreftrammede. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,060 mill. til dette formålet.
 31. Kreftomsorg i Rogaland (KOR) -brosjyre for etterlatte har ikke søkt om midler for 2018.
 32. Kreftomsorg i Rogaland (KOR) søker om støtte kr 0,080 mill. til å trykke opp nye opplag av brosjyren når livet blir berørt av kreft barn og unge. Brosjyren vil være tilgjengelig for alle instanser som etterspør. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,080 mill. til dette formålet.
 33. Kreftomsorg i Rogaland (KOR) søker om støtte kr 0,100 mill. til utvikling av sjekkliste for pasienter og pårørende. Rådmannen foreslår å ikke innvilge dette søknaden.
 34. LPP – Rogaland, landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, søker om kr 0,020 mill. til å dekke utgifter til kursing og erfaringsutveksling av både eksisterende og kommende brukerrepresentanter og midler til likemannsarbeid/selvhjelp for bedre veiledning og støtte til pårørende. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,013 mill.
 35. Mental helse Stavanger søker om kr 0,100 mill. i driftsmidler til å dekke utgifter til tilbud for mennesker som sliter med sin psykiske helse. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,100 mill.
 36. Mental helse ungdom Stavangerregionen søker om kr 0,040 mill. til driftsutgifter av ungdomslaget og treffsted på Metropolis. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,040 mill. til dette formålet.
 37. Norges Døveforbund (NDF) Stavanger søker om kr 0,650 mill. med bakgrunn i økte i lønns – og driftsutgifter. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,460 mill.
 38. Norges Døveforbund (NDF)-Stavanger søker om kr 0,250 mill. til framleie/drift av leielokalet Døves Senter. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,210 mill.
 39. Norges ME forening Rogaland Fylkeslag søker om kr 0,100 mill. til driftstilskudd -sosialt/helsefremmede arbeid. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,100 mill.
 40. Rus-Nett Rogaland søker om kr 0,170 mill. til driftsstøtte. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,168 mill.
 41. Røde Kors Stavanger besøkstjenesten søker om kr 0,200 mill. til omsorgsaktiviteter for å bedre livskvalitet for kommunens eldre. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,150 mill.
 42. Røde Kors Stavanger-Nettverk etter soning søker om kr 0,300 mill. til å bidra til at de straffedømte får en bedre overgang fra fengsel til samfunn. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,200 mill.
 43. Røde Kors Stavanger – EVA tiltak har ikke søkt driftsstøtte for 2018.
 44. Røde Kors Flyktningguide søker om kr 0,400 mill. med bakgrunn i økt aktivitet. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,350 mill.
 45. SELVHJELP for innvandrere og flyktninger (SEIF) søker om kr 0,450 mill. til drift. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,370 mill.
 46. Senter for spiseforstyrrelser/ endret navn til ROS rådgivning om spiseforstyrrelser, senter i Rogaland søker om kr 0,600 mill. til å opprettholde dagens drift, samt å kunne møte det økende behovet i distriktet. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,250 mill.
 47. SIS-Studentsamskipnaden i Stavanger UIS søker om permanent driftsstøtte på kr 0,271 mill. til studenthelsestasjon. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,168 mill.
 48. SIS i Studentsamskipnaden Stavanger UIS søker om støtte kr 0,100 mill. til psykisk helsetilbud til studenter. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,100 mill.
 49. Skipper Worse drift søker om kr 2,463 mill. driftstilskudd eldresenterdrift som begrunnes med aktivitetsøkning, økte transportkostnader og personalutgifter. Rådmannen foreslår å innvilge kr 2,463 mill.
 50. Skipper Worse søker om kr 1,060 mill. til middagsdistribusjon. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,437 mill. til dette formålet.
 51. Skipper Worse søker om kr 0,695 mill. til et nytt prosjekt Hverdagsglede som er lavterskeltilbud for hjemmeboende personer med demens med oppmerksomhet på trivsel og en aktiv hverdag. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,695 mill. til dette formålet.
 52. Skipper Worse søker om kr 0,410 mill. til prosjekt 60+ treningstilbud. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,410 mill. til dette formålet.
 53. SMISO senter mot incest og seksuelle overgrep søker om kr 0,350 mill. til driftsutgifter. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,200 mill.
 54. Midlene knyttet til sosialt/ helsefremmende arbeid tildeles gjennom egen søknadsprosess. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,430 mill.
 55. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning søker om kr 0,200 mill. til drift av Psykiatrisk Opplysning Informasjon. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,198 mill.
 56. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning – Schizofrenidagene søker om kr 0,153 mill. til gjennomføring av Schizofreniuken. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,153 mill.
 57. Stiftelsen Pårørendesenteret i Stavanger søker om kr 1,710 mill. til driftsstøtte, for å kunne fortsette den daglige driften av lavterskeltilbudet til pårørende. Rådmannen foreslår å innvilge kr 1,291 mill.
 58. Stiftelsen Pårørendesenteret Senteret barne- og ungdomskontakt søker om kr 0,290 mill. til å kunne fortsette den daglige driften av lavterskeltilbudet til barn og unge som pårørende. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,290 mill.
 59. Stiftelsen Ullandhaug økologiske gård søker om kr 0,800 mill. til finansiering av en stilling fra Stavanger kommune opp på samme nivå som tilskudd for en stilling fra NAV. Bakgrunnen er økt volum og etterspørsel. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,700 mill.
 60. Stimuleringsmidler barne-/ungdomsorganisasjoner (Ungdom og fritid) er i all hovedsak knyttet til drift av barne- og ungdomsorganisasjoner og barne- og ungdomssekretærer. Det vises til sak 71/17 i KO som er en oppfølging av vedtak fattet i BS sak 177/16 HØP 2017– 2020. Rådmannen foreslår for 2018 å rendyrke denne linjen for andre forhold enn de i saken omtalte tilskudd gjennom ungdom og fritid på kr 5,863 mill. Tilskudd gjennom idrettsavdelingen på kr 1,400 mill. er inkludert i linje 66 tilskudd til idretten.
 61. Støttegruppen 22. juli- Rogaland søker om kr 0,100 mill. til økonomisk støtte til drift og oppfølging av rammede og berørte etter terrorhandlingene 22. juli 2011. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,099 mill.
 62. Terapibussen søker kr 0,015 mill. til drift av transport hjelp til personer med helseproblemer. Rådmannen foreslår å ikke innvilge dette søknaden.
 63. Tjensvoll menighetsdagsenter søker om tilskudd kr 0,010 mill. i lønns- og driftsutgifter. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,010 mill.
 64. Veiledningssenteret for pårørende Sandnes søker kr 0,200 mill. til drift av senteret. Rådmannen foreslår å ikke innvilge denne søknaden og prioriterer andre søknader.
 65. Prosjekt Teater Ville veier søker om kr 300 000 til drift for rusmiddelavhengige. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,300 mill. til dette formål.

Bymiljø og utvikling

 1. Drift av idrettslag med og uten egne anlegg. Søknadene behandles i kommunalstyret Kultur og Idrett. Rådmannen foreslår å holde tilskuddet uendret fra 2017 på kr 8,75 mill.
 2. Rådmannen foreslår å opprettholde 2017-nivået på tilskudd til Stavanger Ishall på kr 4,375 mill.
 3. Rådmannen foreslår å opprettholde 2017-nivået på stimuleringstilskudd på kr 0,682 mill.
 4. Jæren friluftsråd. Bystyret vedtok i 2013 at tilskudd til Jæren friluftsråd skulle indeksreguleres årlig med bakgrunn i økt innbyggertall og prisstigning. Disse to faktorene gir en samlet økning i forhold til 2016 på totalt kr 50 000. Rådmannen foreslår å innvilge kr 1,831 mill.
 5. Ryfylke friluftsråd. Bystyret vedtok i 2013 at tilskudd til Ryfylke friluftsråd skulle indeksreguleres årlig med bakgrunn i økt innbyggertall og prisstigning. Disse to faktorene gir en samlet økning i forhold til 2016 på totalt kr 50 000. Rådmannen foreslår å innvilge kr 1,831 mill.
 6. Rogaland arboret. Formannskapet har vedtatt å bevilge kr 5 per innbygger i 2014 (130 754 innbyggere per 01.01.2014). Tilskuddet indeksreguleres årlig med bakgrunn i økt innbyggertall og prisstigning. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,75 mill.
 7. Stavanger Sentrum AS. Rådmannen foreslår å innvilge kr 0,9 mill.
 8. I forbindelse med at kommunen overtok Turnhallen, ble Stavanger turnforening gitt et tilskudd til lønnsutgifter for miljøarbeider i 50 % stilling. Rådmannen foreslår å innvilge kr 300 000.
 9. Kompensasjon for idrettslag sin bruk av Ynglingehallen. Rådmannen foreslår å opprettholde tilskuddet til Ynglingehallen med kr 1,032 mill.
 10. Medlemsavgift i Verdens Energibyer. Rådmannen foreslår å innvilge kr 80 000.
 11. I henhold til formannskapets sak 132/13 ble det avsatt kr 2,5 mill. hvert år i perioden 2014-2016 i tilskudd til Beach Volleyball World Tour. Perioden utløp i 2016, og Bystyret vedtok å fjerne tilskuddet fra og med 2018.
 12. Rådmannen foreslår å opprettholde 2017-nivået på reservekonto idrett på kr 0,7 mill.
 13. Stavanger formannskap vedtok i møte 29. mars 2011 å utbetale et årlig tilskudd med kr 220 000 til grunnfinansiering av Lysefjorden Utvikling AS. Beløpet skal indeksreguleres. Rådmannen foreslår å øke tilskuddet med kr 30 000, til kr 280 000.
 14. Formannskapet vedtok i møte 25. oktober 2012 å utbetale et årlig beløp med kr 0,5 mill. til Urban Sjøfront AS. Rådmannen foreslår å videreføre beløpet uendret.
 15. Hammar Series arrangeres i fortsettelse av Tour des Fjords. Det er søkt om årlig tilskudd på kr 1,5 mill. Rådmannen foreslår at det inngås en langsiktig avtale med egen bevilgning på kr 1,5 mill.

Kultur og byutvikling

Regionale

 1. MUST – Museum Stavanger søker om kr 23,041 mill. fra Stavanger kommune. Avtalt fordelingsnøkkel for driftstilskudd er Stavanger kommune 32 %, Rogaland fylkeskommune 27 %, staten 41 %. Rådmannen foreslår å bevilge til sammen kr 23,698 mill. for 2018. Inkludert i dette beløpet ligger avtalefestet kommunal andel justert iht. statsbudsjettet, tilskudd til barnemuseet på kr 0,6 mill. etter avtale, tidligere vedtatt bidrag til nytt lokale for Norsk grafisk museum på kr 0,6 mill., kr 0,436 mill. i forbindelse med konsolidering med Utstein Kloster høsten 2012, kr 0,33 mill. i forbindelse med overflytting av ansvar og arbeidsoppgaver fra Utvandrersenteret, økt driftstilskudd til Holmeegenes på kr 2,8 mill. og investeringstilskudd til nybygg Norsk Grafisk museum på kr 3,4 mill. Ved behandlingen av rapporten for 1. tertial 2017 vedtok bystyret og garanterer med selvskyldnergaranti for lån på kr 3,5 mill. som MUST har tatt opp til finansiering av ombygging av foaje, publikumsområder og utstillingslokaler i Stavanger museum. Bystyret vedtok videre at tilhørende kapitalkostnader skulle finansieres innenfor allerede vedtatt ramme knyttet til Nytt Norsk Grafisk Museum. Det er lagt til grunn en videreføring av denne ordningen i kommende planperiode
 2. Jernaldergården søker om kr 0,7 mill. fra Stavanger kommune. Rådmannen foreslår å bevilge kr 141 000 for 2018.
 3. Norsk Oljemuseum søker om kr 2,2 mill. i driftstilskudd fra Stavanger kommune. Rådmannen foreslår å bevilge kr 2,063 mill. for 2018.
 4. Rogaland Kunstsenter søker om kr 0,905 mill. i driftstøtte fra Stavanger kommune. Senteret søker også Rogaland fylkeskommune om støtte. Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,879 mill. for 2018.
 5. Formannskapet vedtok i sak 175/14 driftsavtale med Tou Scene AS for forvaltning og drift av hele Tou-anlegget. I følge avtalen skal kommunen yte Tou Scene et årlig økonomisk vederlag. Dette vederlaget indeksreguleres fra og med 2016. Iht. avtalen er det forhandlet fram justert økonomisk vederlag på kr 600 000 med utgangspunkt i at Tou Scenes driftsansvar er utvidet i forbindelse med at 2. etasje i atelierhuset er ferdigstilt. Det totale vederlaget for 2018 utgjør etter dette kr 3,681 mill.
 6. Kunstskolen i Rogaland. Søker om kr 0,555 mill. Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,529 mill. for 2018.
 7. Filmkraft Rogaland. Søker om kr 2,7 mill. i tilskudd fra Stavanger kommune. Rådmannen foreslår å bevilge kr 1,630 mill. for 2018.
 8. Veteranskipet Rogaland søker om kr 0,35 mill. i tilskudd fra Stavanger kommune. Rådmannen foreslår å bevilge kr 293 000 i 2018.
 9. Rogaland Teater. Søker om kr 19,067 mill. fra Stavanger kommune. Fordelingsnøkkel for driftstilskudd mellom stat, kommune og fylke er hhv. 70 %, 20 % og 10 %. Rådmannen foreslår å bevilge kr 19,053 mill. for 2018. Driftstilskuddet som bevilges fra kommunen inkluderer kr 1,254 mill. i fast tilskudd til Barne- og ungdomsteateret og kr. 0,57 mill. til arbeidet med Sceneskiftet.
 10. Stavanger Symfoniorkester søker om kr 23,709 mill. fra kommunen for 2018. Fordelingsnøkkel for driftstilskudd mellom stat, kommune og fylke er hhv. 70 %, 20 % og 10 %. Rådmannen foreslår å bevilge kr 24,043 mill. for 2018, som tilsvarer kommunal andel justert iht. statsbudsjettet.
 11. Opera Rogaland ble i Stavanger formannskap sak 50/14 godkjent som et interkommunalt selskap. Eierne, Sandnes og Stavanger kommune, har gjensidig forpliktet seg til å gi årlig driftstilskudd til selskapet. For 2018 foreslår rådmannen å bevilge kr 650 000. Tilskuddet økes med kr 100 000, og er da på samme nivå som tilskuddet fra Sandnes kommune.

Kommunalt finansierte institusjoner

 1. Norsk Lydinstitutt søker om i alt kr 2,606 mill. i driftstilskudd. Tilskuddet må reguleres iht. inngått bindende avtale. Rådmannen foreslår å bevilge kr 2,572 mill. for 2018.
 2. STAR – Stavanger Rock søker om kr. 0,7 mill. fra Stavanger kommune. Star har i de siste årene fått en årlig bevilgning på kr 0,6 mill.
 3. Stavanger kunstforening søker om kr 1,2 mill. i tilskudd for 2018. Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,861 for 2018.
 4. Frida Hansens hus søker om kr 0,3 mill. Rådmannen foreslår å bevilge kr 223 000 for 2018.
 5. Stiftelsen Grafisk Verksted flyttet våren 2017 fra dagens lokaler på Nytorget til Atelierhuset Tou. Grafisk Verksted vil med dette få større, moderne og langt bedre tilrettelagte lokaler. Det vil på sikt kunne gi økte inntekter fra kurs mv., men vil også gi en kraftig økning av husleien. Grafisk Verksted har i en årrekke mottatt driftstilskudd etter søknad. I 2017 ble Stiftelsen Grafisk Verksted løftet inn i HØP med egen linje i tilskuddstabellen, jf. kap. 11 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner. Det årlige driftstilskuddet, som de siste årene har vært på 150 000 kr og kr 275 000 i 2017, foreslås økt til 400 000 kr. Økningen på kr 125 000 finansieres ved reduksjon av posten Kommunalstyrets disposisjonskonto/div. kunst- og kulturprosjekter.

Diverse tilskudd (sekkepost), stipend, priser

 1. Tilskuddsposten omfatter årlig støtte til festivaler og større arrangement, årlig støtte til kulturarrangører, årlig støtte til ensemble, samt støtte til tiltak innenfor produksjon og formidling av musikk, scenekunst, visuell kunst og litteratur, inkludert internasjonal kulturformidling og vennskapsbysamarbeid. Rådmannen foreslår å bevilge totalt kr 8,0 mill. for 2018.
 2. Driftstilskudd til kor og korps. Administrasjonen tildeler midler etter ett sett med regler fastsatt av kommunalstyret for kultur og idrett. Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,562 mill. for 2018.
 3. Driftstilskudd til kulturorganisasjoner søkes gjennom eget søknadsskjema. Administrasjonen tildeler midler etter ett sett med regler fastsatt kommunalstyret for kultur og idrett. Rådmannen foreslår å bevilge kr 363 000 for 2018.
 4. Kommunens kunst og kulturstipend er samlet i en pott og utlyses samtidig. Rådmannen foreslår å bevilge kr 350 000 for 2018.
 5. Kulturpris annonseres og vedtas av kommunalstyret etter forslag fra publikum. Rådmannen foreslår å bevilge kr 50 000 for 2018.
 6. Kommunalstyrets disposisjonskonto/div. kunst- og kulturprosjekter. Rådmannen foreslår å bevilge totalt kr 2,752 mill. for 2018, og dette innebærer en omprioritering innenfor rammen, jf. pkt. 96. Økt tilskudd til Grafisk Verksted på kr 125 000 finansieres ved reduksjon av posten kommunalstyrets disposisjonskonto/div. kunst- og kulturprosjekter.
 7. Tilskuddsordningen omfatter støtte til øvingsfellesskap innenfor musikk og scenekunst (f.eks. PRODA), atelierfellesskap, felles produksjonsvirksomheter m.m. Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,575 mill. for 2018.
 8. Tilskuddsordningen omfatter støtte til formidling av kunst etter søknad fra Stavanger kunstmuseum (MUST), Kunsthall Stavanger (Stavanger kunstforening), Rogaland kunstsenter og Kunstskolen i Rogaland. Rådmannen foreslår å bevilge kr 400 000 for 2018.

Diverse tilskudd

 1. Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) søker om kr 200 000 til kurs og kompetanseutvikling. Rådmannen foreslår å bevilge kr 180 000 for 2018.
 2. PETRAD, har siden 1994 vært etablert som en stiftelse under OD og Norad, som utvikler og gjennomfører kompetansebyggende aktiviteter i petroleumsforvaltning. Det søkes om kr 190 000 til finansiering av utenlandsk deltaker på PETRAD’s åtte ukers kurs innen petroleumsfag. Rådmannen foreslår å bevilge kr 170 000 til dette formål under forutsetning av at dette kurset gjennomføres i 2018.
 3. Gladmatfestivalen søker om kr 2,2 mill. i driftsstøtte herunder ordinær støtte, støtte til 20-årsjubileet og til de tekniske gjennomføringene. Rådmannen foreslår å bevilge en samlet driftsstøtte på kr 2 mill. for 2018. Økningen foreslås finansiert ved å redusere formannskapets reservekonto med kr 0,35 mill. og rådmannens disposisjonskonto med kr 0,2 mill.
 4. Studentersamfunnet Folken søker om kr 900 000 til driftstilskudd. Rådmannen foreslår å bevilge kr 700 000 for 2018.
 5. Kirkelig dialogsenter søker for 2018 om tilskudd på kr 450 000. Rådmannen foreslår å bevilge kr 400 000 for 2018.
 6. STL – Stavanger samarbeidsrådet for Tros og livssynssamfunn søker om kr 100 000 i driftsstøtte til aktiviteter og lønn til deltidsstilling koordinator. Rådmannen foreslår å bevilge kr 80 000 for 2018.
 7. Norges Døveforbund – søker om kr 200 000 til å koordinere og gjennomføre tegnspråk – og skrivetolking på offentlige møter og arrangementer i Stavanger. Denne ordningen startet i 2017, og skal evalueres i løpet av 2017. Rådmannen foreslår å videreføre kr 180 000 til dette formålet for 2018.

Medlemsavgift/kontingent

 1. Kontingent for deltakelse i ASSS-nettverk økes i henhold til avtale. Rådmannen foreslår å bevilge kr 321 000 for 2018.
 2. Region Stavanger BA. Medlemskontingent kr 21 per innbygger. Justeres i henhold til Statistisk sentralbyrås folketall i Stavanger pr. 01.01.2017 (132 729 innbyggere pr. 01.01.2017). Rådmannen foreslår å bevilge kr 2,787 mill. for 2018.
 3. Medlemsavgift for Nordsjøveien. Justeres i henhold til Statistisk sentralbyrås regulering for medlemsavgifter. Rådmannen foreslår å bevilge kr 59 450 for 2018.
 4. Medlemsavgift til IS Fjordvegen Rute 13 er vedtatt i Formannskapet i 27. august 2015. Medlemsavgiften er justert til kr 35 000. Rådmannen foreslår å bevilge kr 35 000 for 2018.
 5. Medlemsavgift Storby Marin – jfr. vedtak i FSK 21. februar 2013. Rådmannen foreslår å bevilge kr 50 000 for 2018.
 6. Norsk Pasientskadeerstatning – Tilskuddsbeløpet beregnes ut fra NPE’s prognose for erstatningsutbetalinger fordelt på de ulike forvaltningsnivåene. Avvik mellom innbetalt tilskudd og faktisk utbetalt erstatning justeres ved en avregning året etter. Tilskuddet kommunene imellom blir fordelt i henhold til innbyggertallet pr. 01.01.17. Rådmannen foreslår å bevilge kr 3,7 mill. for 2018.
 7. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA) søker om kr 6 per innbygger i 2018. Fordelingsnøkkelen justeres hvert 5 år (01.01.16 – 132644), neste gang i 2021. Rådmannen foreslår å bevilge kr 795 684 for 2018.

Kommunalt råd/komite/tv-aksjon

 1. Eldrerådet. Rådmannen foreslår å bevilge kr 513 000 for 2018.
 2. Funksjonshemmedes råd. Rådmannen foreslår å bevilge kr 33 000 for 2018.
 3. Innvandrerrådet. Rådmannen foreslår å bevilge kr 33 000 for 2018.
 4. 17.mai komite. Rådmannen foreslår å bevilge kr 750 000 for 2018.
 5. Bidrag TV-aksjonen. Det avsettes kr 1 pr. innbygger i Stavanger kommune (pr. 01.01.17 kr 132 729) til kommunebidraget i 2018. Rådmannen foreslår å bevilge kr 132 729 til dette formålet for 2018.
 6. TV-aksjonen bydelene. Det avsettes kr 0,50 pr. innbygger i Stavanger kommune (pr. 01.01.17 kr 132 729) i 2018. Rådmannen foreslår å bevilge kr 66 365 for 2018.

Formannskapets reservekonto:

 1. Altibox Norway Chess har søkt om kr 1,0 mill. årlig i perioden 2017-2019, samt kr 0,5 mill. årlig til Norway Summit. Formannskapet har vedtatt tilskudd på kr 0,8 mill. for 2018, kr 0,6 mill. fra ordinær reservekonto og kr 0,2 mill. fra Næringsfondet, jfr. FSK-sak 15.09.16. Rådmannen foreslår videreføring av samme tilskudd kr 0,6 mill. for 2018.
 2. Tour Des Fjords har søkt om årlig tilskudd kr 2,5 mill. i årene 2016-2018. Formannskapet har vedtatt årlig kr 1,5 mill. til arrangementet i 2016-2018, jfr. FSK sak 24.09.2015. Rådmannen foreslår videreføring av samme tilskudd for 2018.
 3. Skape søker om kr 696 827 for 2018, jfr. Handlingsplan for 2016 – 2019. Tilskuddet baseres på innbyggertall pr. 01.01.17 (132 729 x 5,25), jfr. FSK sak 21.05.2015. Rådmannen foreslår å bevilge kr 696 827 for 2018.
 4. Medlemskap i Lyntogforum. Formannskapet vedtok den 24.08.17 at Stavanger kommune tegner medlemskap i Lyntogforum, i første omgang for to år. Kontingenten i 2017 for Stavanger er kr 100 000, og rådmannen foreslår derfor å bevilge kr 100 000 for 2018.
 5. Formannskapets reservekonto er på kr 7,2 mill. Rådmannen foreslår å flytte den delen av reservekontoen som gjelder næringsformål over i budsjettrammen til næringsavdelingen permanent. Det innebærer at formannskapets reservekonto blir kr 6,2 mill. for 2018 og videre i planperioden. Videre foreslår rådmannen følgende disponeringer av reservekontoen for 2018: Altibox Norway Chess, Tour de Fjords 2016-2018, Skape 2016-2019, Gladmatfestival og medlemskap i Lyntogforum. Etter disse disposisjonen står det til fri disposisjon på formannskapets reservekonto kr 2,95 mill.

Støtte til næringsutvikling

 1. Mulighetsterminalen – Tiltaket ble etablert i 2015 som et tilbud til arbeidsledige. Det har oppnådd stort besøk og fungerer godt for mange forskjellige aktiviteter som er rettet mot å finne nye muligheter på arbeidsmarkedet. Rådmannen foreslår at tilskuddet på kr 300 000 videreføres i 2018.
 2. Altibox Norway Chess Internasjonalt sjakkarrangement der noen av verdens beste sjakkspillere samles i Stavanger. Til arrangementet hører også en Summit som tiltrekker ledende, internasjonale krefter innen finans og forretningsutvikling og innovasjon. Altibox Norway Chess har søkt om kr 1,0 mill. årlig i perioden 2017-2019, samt kr 0,5 mill. årlig til Norway Summit. Formannskapet har vedtatt tilskudd på kr 0,2 mill. fra Næringsfondet, jfr. FSK-sak 15.09.16. Rådmannen foreslår videreføring av samme tilskudd 0,2 mill. for 2018.
 3. Demola – Eget tiltak ved UiS basert på at det utvikles prosjekter mellom arbeidslivet og studenter der det etableres tverrfaglige samarbeidsteam der studenter utvikler konsepter/løsninger. Internasjonalt konsept som Stavanger formannskap var positive til å støtte for en 3 års periode med kr 250 000 årlig. På grunnlag av formannskapets behandling 25.02.16 er beløpet utbetalt for 2016 og 2017. Rådmannen foreslår at tilskuddet på kr 250 000 videreføres i 2018.
 4. Stavanger Sentrum – Foreningen har i flere år mottatt 1,2 mill. kroner i tilskudd, fordelt med kr 900 000 fra Bymiljø og utvikling og kr 300 000 fra næring. Rådmannen foreslår at samme beløp og fordeling gjelder for 2018.
 5. Støtte til næringsutvikling er på kr 5 mill. (inklusiv overført fra formannskapets reservekonto kr 1 mill.). Rådmannen foreslår følgende disponeringer av støtte til næringsutvikling for 2018: Mulighetsterminalen, Altibox Norway Chess, Demola og Stavanger sentrum. Etter disse disposisjonene står det til fri disposisjon på støtte til næringsutvikling kr 3,95 mill.

Rådmannens disposisjonskonto

 1. Disposisjonskonto rådmannen: Etter tilskudd til Gladmatfestivalen på kr 0,2 mill. gjenstår kr 0,887 mill.

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager
Tilskuddssatsene for ikke-kommunale barnehager for 2018 vedtas administrativt i eget vedtak innen utgangen av oktober 2017. Vedtak sendes alle ikke-kommunale barnehager, og publiseres i tillegg i vedtatt versjon av Handlings- og økonomiplan 2018-2021.