a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2018–2021

Vedtatt budsjett

3 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner

 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjonerVedtatt budsjett 2017SøknadsbeløpKr 1 mill. fra opptrapingsplan rus.
Midlene er inkludert i tilskuddsbeløpet.
Vedtatt budsjett 2018
 OPPVEKST OG LEVEKÅR    
1A-larm, driftstilskudd 100 000 200 000   100 000
2A-larm, styrke mødre sammen 50 000 100 000   50 000
3Amathea, veiledning for gravide 84 000 100 000   84 000
4Ananke Stavanger 25 000 35 000   25 000
5Blå kors Norge, tiltak Kompasset Sandnes 99 000 500 000   99 000
6Crux oppfølgingssenter, Kirkens sosialtjeneste 50 000 100 000   50 000
7Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland 149 000 150 000   149 000
8Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren- 200 000  0
9Engøyholmen kystkultursenter, driftstilskudd 1 868 000 2 500 000   2 018 000
10Engøyholmen kystkultursenter, delfinansiering av nytt tak/ 2 etg. Sjøhuset0 500 000  0
11Fontenehuset 1 648 000 2 000 000   1 648 000
12Frelsearmeens gatefotball, nå Frelsearmeens Rusomsorg 142 000 1 300 000 300 000 442 000
13FRI Rogaland ( tidligere LLH Rogaland) 91 000 ikke søkt  90 000
14Funkis huset0 50 000  0
15Hinnasenteret (inkludert variable tilskudd) 1 208 000 1 250 000   1 208 000
16KIA - Kristent interkulturelt arbeid0 350 000   120 000
17Kirkens bymisjon, Albertine 1 064 000 1 095 000   1 064 000
18Kirkens bymisjon, Jobb 1 967 000 996 000   967 000
19Kirkens bymisjon, Gatejurist 290 000 310 000   290 000
20Kirkens bymisjon, Gateprest 112 000 150 000   112 000
21Kirkens bymisjon, Natteravnene 696 000 710 000   696 000
22Kirkens bymisjon, Ventilene-for unge pårørende 99 000 150 000   99 000
23Kirkens bymisjon, Tillitsperson0 200 000  0
24Kirkens bymisjon, Enter fritid Stavanger0 200 000 100 000 100 000
25Kirkens SOS i Rogaland 362 000 390 000   362 000
26Kreftomsorg i Rogaland (KOR) driftstilskudd 246 000 400 000   246 000
27Kreftomsorg i Rogaland (KOR) kommunikasjons kurs for par0 100 000   40 000
28Kreftomsorg i Rogaland (KOR) kurs UNG i Vest 99 000 150 000   99 000
29Kreftomsorg i Rogaland (KOR) møteplass for barn som lever med kreft 100 000 50 000   50 000
30Kreftomsorg i Rogaland (KOR) -yoga for kreftrammede 50 000 70 000   50 000
31Kreftomsorg i Rogaland (KOR) -brosjyre for etterlatte 70 000 ikke søkt 0
32Kreftomsorg i Rogaland (KOR) -brosjyre når livet blir berørt av kreft barn og unge0 80 000   26 000
33Kreftomsorg i Rogaland (KOR) - -sjekklister for pasienter og pårørende 0 100 000  0
34LPP Rogaland, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse 12 000 20 000   12 000
35Mental helse Stavanger 99 000 100 000   99 000
36Mental helse ungdom Stavangerregionen 40 000 40 000   40 000
37Norges Døveforbund ( NDF) - Stavanger 390 000 650 000   390 000
38Norges Døveforbund ( NDF) - Stavanger- framleie/drift av leie lokalet Døves Senter 100 000 250 000   100 000
39Norges ME forening, driftstilskudd- sosialt/helsefremmende arbeid0 100 000   35 000
40Rus-Nett Rogaland 158 000 170 000   158 000
41Røde Kors Stavanger - besøktjenesten0 200 000   60 000
42Røde Kors Stavanger - Nettverk etter soning  300 000 100 000 100 000
43Røde Kors Stavanger - EVA tiltak 100 000 ikke søkt -
44Røde Kors Flyktningguide 242 000 400 000   242 000
45SELVHJELP for innvandrere og flyktninger ( SEIF) 281 000 450 000   281 000
46Senter for spiseforstyrrelser 159 000 600 000   159 000
47SiS - Studentsamskipnaden i Stavanger studenthelsestasjon 145 000 271 000   145 000
48SiS- Studentsamskipnaden i Stavanger psykisk helsetilbud til studenter 100 000 100 000   100 000
49Skipper Worse drift 4 062 000 2 463 000   4 062 000
50Skipper Worse, middagsdistribusjon 737 000 1 060 000   398 000
51Skipper Worse, hverdagsglede 672 000 695 000   737 000
52Skipper Worse, prosjekt 60+ treningstilbud 398 000 410 000   672 000
53SMISO Senter mot seksuelle overgrep 174 000 350 000   174 000
54Sosialt / helsefremmende arbeid 430 000 430 000   430 000
55Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning - Psyk Opp info 186 000 200 000   186 000
56Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning - Schizofrenidagene 148 000 153 000   148 000
57Stiftelsen Pårørende Senteret, Vaisenhusgate 39 1 191 000 1 710 000 100 000 1 291 000
58Stiftelsen Pårørende Senteret - Barne- og ungdomskontakt 290 000 290 000   290 000
59Stiftelsen Ullandhaug Økologiske gård 598 000 800 000 100 000 698 000
60Stimuleringsmidler barne-/ungdomsorganisasjoner ( Ungdom og fritid) 7 797 000 0  5 863 000
61Støttegruppen 22. juli – Rogaland 0 100 000   30 000
62Terapi bussen0 15 000  0
63Tjensvoll menighetsdagsenter 10 000 10 000   10 000
64Veiledningssenteret for pårørende Sandnes0 200 000  0
65Ville veier0 300 000 300 000 300 000
 SUM OPPVEKST OG LEVEKÅR 28 188 000 27 323 000 1 000 000 27 494 000
 BYMILJØ OG UTBYGGING    
66Tilskudd til idretten 8 750 000    8 750 000
67Stavanger Ishall 4 375 000    4 375 000
68Stimuleringstilskudd 682 000    682 000
69Jæren Friluftsråd 1 781 000    1 831 000
70Ryfylke friluftsråd 1 781 000    1 831 000
71Rogaland Arboret 725 000    750 000
72Stavanger Sentrum AS 900 000    900 000
73Stavanger turnforening 300 000    300 000
74Ynglingehallen 1 032 000    1 032 000
75Verdens Energibyer 80 000    80 000
76Beach volleyball World Tour Stavanger0  0
77Reservekonto idrett 700 000    700 000
78Lysefjorden Utvikling AS 250 000    280 000
79Urban Sjøfront AS 500 000    500 000
80HAMMER Series    1 500 000
 SUM BYMILJØ OG UTBYGGING 21 856 000    23 511 000
 KULTUR OG BYUTVIKLING    
 Regionale m.v.    
81MUST - Museum Stavanger 20 970 000 23 041 000   23 298 000
82Jernaldergården v/Arkeologisk Museum 141 000 700 000   141 000
83Norsk Oljemuseeum 2 063 000 2 200 000   2 063 000
84Rogaland kunstsenter 879 000 905 000   879 000
85Tou Scene 3 328 000    3 681 000
86Kunstskolen i Rogaland 529 000 554 880   529 000
87Filmkraft Rogaland 1 630 000 2 700 000   1 630 000
88Stiftelsen Veteranskipet Rogaland 293 000 350 000   293 000
89Rogaland Teater, inkl. barne- og ungdomsteateret 18 637 000 19 067 000   18 504 000
90Stavanger Symfoniorkester 23 529 000 23 709 000   24 043 000
91Opera Rogaland IKS 550 000 650 000   650 000
      
 Kommunalt finansierte institusjoner    
92Norsk lydinstitutt 2 518 000 2 606 000   2 572 000
93STAR driftstilskudd 600 000 700 000   600 000
94Stavanger kunstforening 861 000 1 200 000   861 000
95Frida Hansens hus 223 000 300 000   223 000
96Stiftelsen Grafisk Verksted 275 000 280 000   400 000
      
 Diverse tilskudd, sekkeposter, stipend, priser    
97Tilskudd til produksjon og formidling av kunst og kultur, arrangement og festivaler, inkl. internasjonal kulturformidling og vennskapsbysammarbeid 8 000 000    8 000 000
98Tilskudd til kor og korps 562 000    562 000
99Tilskudd kulturorganisasjoner 363 000    363 000
100Kulturstipend 350 000    350 000
101Stavanger kommunes kulturpris 50 000    50 000
102Kommunalstyrets disposisjonskonto/div. kunst- og kulturprosjekter 2 877 000    2 752 000
103Tilskudd til etablering og drift av produksjonsfellesskap innenfor kunst og kultur 575 000    575 000
104Tilskudd visuell kunst 400 000    400 000
 SUM KULTUR OG BYUTVIKLING 90 203 000    93 419 000
      
 DIVERSE TILSKUDD    
105Senter for int. kommunikasjon - SIK 180 000 200 000   180 000
106Petrad 190 000 190 000   170 000
107Gladmat festival 1 305 000 2 200 000   2 000 000
108Studentersamfunnet Folken 700 000 900 000   700 000
109Kirkelig dialogsenter 400 000 450 000   400 000
110Samarbeidsrådet for Tros- og livssynssamfunn (STL) 75 000 100 000   80 000
111Norges Døveforbund Stavanger 180 000 200 000   180 000
 Sum diverse tilskudd 2 880 000    3 710 000
      
 Medlemsavgift/kontingent    
112Tilskudd ASSS-samarbeid 313 000    321 000
113Region Stavanger BA 2 786 000    2 787 000
114Nordsjøvegen - medlemsavgift 58 000    59 000
115IS-Fjordvegen Rute 13 - medlemsskap (FSK-vedtak 27.08.15) 35 000    35 000
116Storby Marin (FSK-vedtak 21.02.13) 50 000    50 000
117Norsk pasientskadeerstatning 3 800 000    3 700 000
118Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing 703 000    796 000
 Sum medlemsavgift/kontingent 7 745 000    7 748 000
      
 Kommunalt råd, komite, Tv-aksjon    
119Eldrerådet 513 000    513 000
120Funksjonshemmedes råd 33 000    33 000
121Innvandrerrådet 33 000    33 000
12217. mai komité 750 000    750 000
123Bidrag TV-aksjonen kr 1 pr.innbygger 133 000    133 000
124TV-aksjonen i bydelene kr 0,50 pr.innbygger 66 000    66 000
 Sum kommunalt råd, komité, TV-aksjon 1 528 000    1 528 000
      
 Formannskapets reservekonto    
125Altibox Norway Chess 2017-2019 - jfr. FSK sak 15.09.16 600 000    600 000
126Tour de Fjords 2016-2018 - jfr. FSK sak 24.09.2015 1 500 000    1 500 000
127Skape 2016-2019 - jfr. FSK-vedtak 21.05.2015 697 000    697 000
128Medlemsskap Lyntogforum , jfr. FSK-vedtak 24.08.17    100 000
129Til disposisjon formannskapets reservekonto    2 953 000
      
 Støtte til næringsutvikling    
130Mulighetsterminalen 300 000    300 000
131Altibox Norway Chess - 2017-2019 - jfr. FSK sak 15.09.16 200 000    200 000
132Demola    250 000
133Stavanger Sentrum    300 000
134Til disposisjon støtte til næringsutvikling    3 950 000
      
135Disposisjonskonto rådmannen 1 072 000    887 000
Tabell 3.1 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner. Tall i 1 000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Merknader til Tabell 3.1 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner

Oppvekst og levekår

 1. A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon søker om kr 0,200 mill. til drift for å kunne fortsatt gi brukerne i Stavanger Kommune et godt tilbud. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,100 mill.
 2. A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon søker om kr 0,100 mill. til å fortsette med mor/barn gruppa: Styrke Mødre Sammen, som skal hjelpe til med å leve rusfritt liv sammen med barnet sitt i samarbeid med barneverntjenesten og familiebarnehager, samt forsterket helsestasjon i Stavanger. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,050 mill.
 3. Amathea, veiledning for gravide, søker om kr 0,100 mill. til driftsstøtte. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,084 mill.
 4. Ananke Stavanger brukerorganisasjon/støtteforening for mennesker med tvangslidelser søker om kr 0,035 mill. til driftstilskudd og støtte til informasjons –, opplærings- og kompetansehevingstiltak. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,025 mill.
 5. Blå Kors Norge i Sandnes søker om kr 0,500 mill. i støtte til tiltaket Kompasset-lavterskeltilbud, til tenåringer og unge voksne som har vokst opp i familier med alkohol/rusproblemer. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,099 mill.
 6. Crux oppfølgingssenter i Sandnes, Kirkens Sosialtjeneste, som har 21 % av alle deltakere bosatt i Stavanger, søker om kr 0,100 mill. til tiltak ettervern og aktivitetstilbud for mennesker som kommer ut av rusavhengighet. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,050 mill.
 7. Dyrebeskyttelse Sør –Rogaland mottar kr 0,150 mill. i fast tilskudd fra og med 2013 i følge Formannskapets enstemmige vedtak sak 110/13 den 13.06.2013 til utgifter til sterilisering og eventuelt avliving av katter. I år søker de kr 0,150 mill. til drift av Dyrenes Hus. Bystyret har vedtatt å innvilge å innvilge kr 0,149 mill.
 8. Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren, søker om kr 0,200 mill. i driftstilskudd til veterinærutgifter og sparing til lokale. Bystyret har vedtatt å ikke innvilge denne søknaden.
 9. Engøyholmen kystkultursenter, alternativ skoletilbud og tiltak innen rus/psykiatri i Stavanger søker om kr 2,500 mill. i driftstilskudd til kulturminnevern. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 2,018 mill. til drift.
 10. Engøyholmen kystkultursenter søker om kr 0,500 mill. til del finansiering av arbeid som nå er igangsatt med restaurering sjøhustak/gavlvegg. Bystyret har vedtatt å ikke innvilge denne søknaden.
 11. Fontenehuset søker om kr 2,000 mill. for 2018 til driftstilskudd. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 1,648 mill.
 12. Frelsesarmeen gatefotball, frisk alternativ, nå Frelsesarmeens Rusomsorg, søker om kr 1,300 mill. til driftstilskudd. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,442 mill.
 13. FRI Rogaland (tidligere LLH Rogaland) Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transepersoner, har ikke søkt om tilskudd for 2018. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 90 000 til dette formål.
 14. Funkis Huset Sandnes et helse- og omsorgstilbud for rusmiddelavhengige over 18 år søker om kr 0,05 mill. tilskudd 2017. Bystyret har vedtatt å ikke innvilge denne søknaden.
 15. Hinna senteret- kurs og aktivitetssenter med daglig aktivitet for trygdede og eldre søker om kr 1,250 mill. til driftsutgifter av senteret. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 1,208 mill.
 16. KIA – Kristent Inter kulturelt arbeid søker om kr 0,350 mill. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,120 mill.
 17. Kirkens bymisjon Albertine søker om kr 1,095 mill. til tiltak for kvinner med prostitusjonserfaring og videre arbeid mot gateprostitusjon, menneskehandel og helsetilbud. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 1,064 mill. til dette formålet.
 18. Kirkens Bymisjon Jobb1 søker om kr 0,996 mill. til drift. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,967 mill.
 19. Kirkens Gatejurist søker om kr 0,310 mill. til delfinansering av en stilling. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,290 mill.
 20. Kirkens Bymisjon Gateprest søker om kr 0,150 mill. til oppsøkende arbeid blant rusavhengige og andre vanskeligstilte. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,112 mill.
 21. Kirkens Bymisjon Natteravnene søker om kr 0,710 mill. som begrunnes med en generell lønns- og prisvekst. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,696 mill. til dette formålet.
 22. Kirkens Bymisjon Ventilene søker om kr 0,150 mill. til tiltaket Ventilene som tilbyr helge- og ferietilbud til unge pårørende i alderen 6-23 år. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,99 mill.
 23. Kirkens Bymisjon Tillitsperson søker om kr 0,200 mill. til utvikling av tjenesten Tillitperson hvor organisasjonen kurser frivillige til å bli Tillitperson som kan bistå brukere i møte med det offentlige hjelpeapparatet. Bystyret har vedtatt å ikke innvilge denne søknaden og prioriterer andre søknader fra Kirkens Bymisjon.
 24. Kirkens Bymisjon Enter Fritid et etterverntilbud til personer som vil etablere seg i en tilværelse som rusfri som ble startet opp våren 2016 søker om kr 0,200 mill. til driftstilskudd. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,100 mill. til dette formålet.
 25. Kirkens SOS i Rogaland søker om kr 0,390 mill. i støtte til døgnåpen krisetelefontjeneste. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,362 mill.
 26. Kreftomsorg Rogaland (KOR) søker om kr 0,400 mill. til drift. Bakgrunnen er økt volum og etterspørsel. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,246 mill. til dette formålet.
 27. Kreftomsorg Rogaland (KOR) kommunikasjons kurs for par som lever med kreft søker om kr 0,100 mill. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,040.
 28. Kreftomsorg i Rogaland (KOR) søker om kr 0,150 mill. til kurs UNG i Vest. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,099 mill.
 29. Kreftomsorg i Rogaland (KOR) søker om kr 0,050 mill. til tiltak møteplass for barn som lever med kreft. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,050 mill. til dette formålet.
 30. Kreftomsorg i Rogaland (KOR) søker om støtte kr 0,070 mill. til å gjennomføre trenings timer med yoga for kreftrammede. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,050 mill. til dette formålet.
 31. Kreftomsorg i Rogaland (KOR) -brosjyre for etterlatte har ikke søkt om midler for 2018.
 32. Kreftomsorg i Rogaland (KOR) søker om støtte kr 0,080 mill. til å trykke opp nye opplag av brosjyren når livet blir berørt av kreft barn og unge. Brosjyren vil være tilgjengelig for alle instanser som etterspør. Bystyret har vedtatt kr 0,026 mill. til dette formålet.
 33. Kreftomsorg i Rogaland (KOR) søker om støtte kr 0,100 mill. til utvikling av sjekkliste for pasienter og pårørende. Bystyret har vedtatt å ikke innvilge dette søknaden.
 34. LPP – Rogaland, landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, søker om kr 0,020 mill. til å dekke utgifter til kursing og erfaringsutveksling av både eksisterende og kommende brukerrepresentanter og midler til likemannsarbeid/selvhjelp for bedre veiledning og støtte til pårørende. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,012 mill.
 35. Mental helse Stavanger søker om kr 0,100 mill. i driftsmidler til å dekke utgifter til tilbud for mennesker som sliter med sin psykiske helse. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,099 mill.
 36. Mental helse ungdom Stavangerregionen søker om kr 0,040 mill. til driftsutgifter av ungdomslaget og treffsted på Metropolis. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,040 mill. til dette formålet.
 37. Norges Døveforbund (NDF) Stavanger søker om kr 0,650 mill. med bakgrunn i økte i lønns – og driftsutgifter. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,390 mill.
 38. Norges Døveforbund (NDF)-Stavanger søker om kr 0,250 mill. til framleie/drift av leielokalet Døves Senter. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,210 mill.
 39. Norges ME forening Rogaland Fylkeslag søker om kr 0,100 mill. til driftstilskudd -sosialt/helsefremmede arbeid. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,035 mill.
 40. Rus-Nett Rogaland søker om kr 0,170 mill. til driftsstøtte. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,158 mill.
 41. Røde Kors Stavanger besøkstjenesten søker om kr 0,200 mill. til omsorgsaktiviteter for å bedre livskvalitet for kommunens eldre. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,060 mill.
 42. Røde Kors Stavanger-Nettverk etter soning søker om kr 0,300 mill. til å bidra til at de straffedømte får en bedre overgang fra fengsel til samfunn. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,100 mill.
 43. Røde Kors Stavanger – EVA tiltak har ikke søkt driftsstøtte for 2018.
 44. Røde Kors Flyktningguide søker om kr 0,400 mill. med bakgrunn i økt aktivitet. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,242 mill.
 45. SELVHJELP for innvandrere og flyktninger (SEIF) søker om kr 0,450 mill. til drift. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,281 mill.
 46. Senter for spiseforstyrrelser/ endret navn til ROS rådgivning om spiseforstyrrelser, senter i Rogaland søker om kr 0,600 mill. til å opprettholde dagens drift, samt å kunne møte det økende behovet i distriktet. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,159 mill.
 47. SIS-Studentsamskipnaden i Stavanger UIS søker om permanent driftsstøtte på kr 0,271 mill. til studenthelsestasjon. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,145 mill.
 48. SIS i Studentsamskipnaden Stavanger UIS søker om støtte kr 0,100 mill. til psykisk helsetilbud til studenter. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,100 mill.
 49. Skipper Worse drift søker om kr 4,062 mill. driftstilskudd eldresenterdrift som begrunnes med aktivitetsøkning, økte transportkostnader og personalutgifter. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 4,062 mill.
 50. Skipper Worse søker om kr 0,410 mill. til prosjekt 60+ treningstilbud. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,398 mill. til dette formålet.
 51. Skipper Worse søker om kr 1,060 mill. til middagsdistribusjon. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,737 mill. til dette formålet.
 52. Skipper Worse søker om kr 0,695 mill. til et nytt prosjekt Hverdagsglede som er lavterskeltilbud for hjemmeboende personer med demens med fokus på trivsel og en aktiv hverdag. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,672 mill. til dette formålet.
 53. SMISO senter mot incest og seksuelle overgrep søker om kr 0,350 mill. til driftsutgifter. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,174 mill.
 54. Midlene knyttet til sosialt/ helsefremmende arbeid tildeles gjennom egen søknadsprosess. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,430 mill.
 55. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning søker om kr 0,200 mill. til drift av Psykiatrisk Opplysning Informasjon. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,186 mill.
 56. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning – Schizofrenidagene søker om kr 0,153 mill. til gjennomføring av Schizofreniuken. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,148 mill.
 57. Stiftelsen Pårørendesenteret i Stavanger søker om kr 1,710 mill. til driftsstøtte, for å kunne fortsette den daglige driften av lavterskeltilbudet til pårørende. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 1,291 mill.
 58. Stiftelsen Pårørendesenteret Senteret barne- og ungdomskontakt søker om kr 0,290 mill. til å kunne fortsette den daglige driften av lavterskeltilbudet til barn og unge som pårørende. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,290 mill.
 59. Stiftelsen Ullandhaug økologiske gård søker om kr 0,800 mill. til finansiering av en stilling fra Stavanger kommune opp på samme nivå som tilskudd for en stilling fra NAV. Bakgrunnen er økt volum og etterspørsel. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,698 mill.
 60. Stimuleringsmidler barne-/ungdomsorganisasjoner (Ungdom og fritid) er i all hovedsak knyttet til drift av barne- og ungdomsorganisasjoner og barne- og ungdomssekretærer. Det vises til sak 71/17 i KO som er en oppfølging av vedtak fattet i BS sak 177/16 HØP 2017– 2020. Bystyret har vedtatt for 2018 å rendyrke denne linjen for andre forhold enn de i saken omtalte tilskudd gjennom ungdom og fritid på kr 5,863 mill. Tilskudd gjennom idrettsavdelingen på kr 1,400 mill. er inkludert i linje 66 tilskudd til idretten.
 61. Støttegruppen 22. juli- Rogaland søker om kr 0,100 mill. til økonomisk støtte til drift og oppfølging av rammede og berørte etter terrorhandlingene 22. juli 2011. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,030 mill.
 62. Terapibussen søker kr 0,015 mill. til drift av transport hjelp til personer med helseproblemer. Bystyret har vedtatt å ikke innvilge dette søknaden.
 63. Tjensvoll menighetsdagsenter søker om tilskudd kr 0,010 mill. i lønns- og driftsutgifter. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,010 mill.
 64. Veiledningssenteret for pårørende Sandnes søker kr 0,200 mill. til drift av senteret. Bystyret har vedtatt å ikke innvilge denne søknaden og prioriterer andre søknader.
 65. Prosjekt Teater Ville veier søker om kr 300 000 til drift for rusmiddelavhengige. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,300 mill. til dette formål.

Bymiljø og utvikling

 1. Drift av idrettslag med og uten egne anlegg. Søknadene behandles i kommunalstyret Kultur og Idrett. Bystyret har vedtatt å holde tilskuddet uendret fra 2017 på kr 8,75 mill.
 2. Bystyret har vedtatt å opprettholde 2017-nivået på tilskudd til Stavanger Ishall på kr 4,375 mill.
 3. Bystyret har vedtatt å opprettholde 2017-nivået på stimuleringstilskudd på kr 0,682 mill.
 4. Jæren friluftsråd. Bystyret vedtok i 2013 at tilskudd til Jæren friluftsråd skulle indeksreguleres årlig med bakgrunn i økt innbyggertall og prisstigning. Disse to faktorene gir en samlet økning i forhold til 2017 på totalt kr 50 000. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 1,831 mill.
 5. Ryfylke friluftsråd. Bystyret vedtok i 2013 at tilskudd til Ryfylke friluftsråd skulle indeksreguleres årlig med bakgrunn i økt innbyggertall og prisstigning. Disse to faktorene gir en samlet økning i forhold til 2017 på totalt kr 50 000. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 1,831 mill.
 6. Rogaland Arboret. Formannskapet har vedtatt å bevilge kr 5 per innbygger i 2014 (130 754 innbyggere per 01.01.2014). Tilskuddet indeksreguleres årlig med bakgrunn i økt innbyggertall og prisstigning. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,75 mill.
 7. Stavanger Sentrum AS. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 0,9 mill.
 8. I forbindelse med at kommunen overtok Turnhallen, ble Stavanger turnforening gitt et tilskudd til lønnsutgifter for miljøarbeider i 50 % stilling. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 300 000.
 9. Kompensasjon for idrettslag sin bruk av Ynglingehallen. Bystyret har vedtatt å opprettholde tilskuddet til Ynglingehallen med kr 1,032 mill.
 10. Medlemsavgift i Verdens Energibyer. Bystyret har vedtatt å innvilge kr 80 000.
 11. I henhold til formannskapets sak 132/13 ble det avsatt kr 2,5 mill. hvert år i perioden 2014-2016 i tilskudd til Beach Volleyball World Tour. Perioden utløp i 2016, og Bystyret vedtok å fjerne tilskuddet fra og med 2018.
 12. Bystyret har vedtatt å opprettholde 2017-nivået på reservekonto idrett på kr 0,7 mill.
 13. Stavanger formannskap vedtok i møte 29. mars 2011 å utbetale et årlig tilskudd med kr 220 000 til grunnfinansiering av Lysefjorden Utvikling AS. Beløpet skal indeksreguleres. Bystyret har vedtatt å øke tilskuddet med kr 30 000, til kr 280 000.
 14. Formannskapet vedtok i møte 25. oktober 2012 å utbetale et årlig beløp med kr 0,5 mill. til Urban Sjøfront AS. Bystyret har vedtatt å videreføre beløpet uendret.
 15. Hammar Series arrangeres i fortsettelse av Tour des Fjords. Det er søkt om årlig tilskudd på kr 1,5 mill. Bystyret har vedtatt at det inngås en langsiktig avtale med egen bevilgning på kr 1,5 mill.

Kultur og byutvikling

Regionale

 1. MUST – Museum Stavanger søker om kr 23,041 mill. fra Stavanger kommune. Avtalt fordelingsnøkkel for driftstilskudd er Stavanger kommune 32 %, Rogaland fylkeskommune 27 %, staten 41 %. Bystyret har vedtatt å bevilge til sammen kr 23,298 mill. for 2018. Inkludert i dette beløpet ligger avtalefestet kommunal andel justert iht. statsbudsjettet, tilskudd til barnemuseet på kr 0,6 mill. etter avtale, tidligere vedtatt bidrag til nytt lokale for Norsk grafisk museum på kr 0,6 mill., kr 0,436 mill. i forbindelse med konsolidering med Utstein Kloster høsten 2012, kr 0,33 mill. i forbindelse med overflytting av ansvar og arbeidsoppgaver fra Utvandrersenteret, økt driftstilskudd til Holmeegenes på kr 2,8 mill. og investeringstilskudd til nybygg Norsk Grafisk museum på kr 3,4 mill.             Ved behandlingen av rapporten for 1. tertial 2017 vedtok bystyret og garanterer med selvskyldnergaranti for lån på kr 3,5 mill. som MUST har tatt opp til finansiering av ombygging av foaje, publikumsområder og utstillingslokaler i Stavanger museum. Bystyret vedtok videre at tilhørende kapitalkostnader skulle finansieres innenfor allerede vedtatt ramme knyttet til Nytt Norsk Grafisk Museum. Det er lagt til grunn en videreføring av denne ordningen i kommende planperiode
 2. Jernaldergården søker om kr 0,7 mill. fra Stavanger kommune. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 141 000 for 2018.
 3. Norsk Oljemuseum søker om kr 2,2 mill. i driftstilskudd fra Stavanger kommune.  Bystyret har vedtatt å bevilge kr 2,063 mill. for 2018.
 4. Rogaland Kunstsenter søker om kr 0,905 mill. i driftstøtte fra Stavanger kommune. Senteret søker også Rogaland fylkeskommune om støtte. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 0,879 mill. for 2018.
 5. Formannskapet vedtok i sak 175/14 driftsavtale med Tou Scene AS for forvaltning og drift av hele Tou-anlegget. I følge avtalen skal kommunen yte Tou Scene et årlig økonomisk vederlag. Dette vederlaget indeksreguleres fra og med 2016. Iht. avtalen er det forhandlet fram justert økonomisk vederlag på kr 600 000 med utgangspunkt i at Tou Scenes driftsansvar er utvidet i forbindelse med at 2. etasje i atelierhuset er ferdigstilt. Det totale vederlaget for 2018 utgjør etter dette kr 3,681 mill.
 6. Kunstskolen i Rogaland. Søker om kr 0,554 mill. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 0,529 mill. for 2018.
 7. Filmkraft Rogaland. Søker om kr 2,7 mill. i tilskudd fra Stavanger kommune. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 1,630 mill. for 2018.
 8. Veteranskipet Rogaland søker om kr 0,35 mill. i tilskudd fra Stavanger kommune. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 293 000 i 2018.
 9. Rogaland Teater. Søker om kr 19,067 mill. fra Stavanger kommune. Fordelingsnøkkel for driftstilskudd mellom stat, kommune og fylke er hhv. 70 %, 20 % og 10 %. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 18,504 mill. for 2018. Driftstilskuddet som bevilges fra kommunen inkluderer kr 1,254 mill. i fast tilskudd til Barne- og ungdomsteateret og kr. 0,57 mill. til arbeidet med Sceneskiftet.
 10. Stavanger Symfoniorkester søker om kr 23,709 mill. fra kommunen for 2018. Fordelingsnøkkel for driftstilskudd mellom stat, kommune og fylke er hhv. 70 %, 20 % og 10 %. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 24,043 mill. for 2018, som tilsvarer kommunal andel justert iht. statsbudsjettet.
 11. Opera Rogaland ble i Stavanger formannskap sak 50/14 godkjent som et interkommunalt selskap. Eierne, Sandnes og Stavanger kommune, har gjensidig forpliktet seg til å gi årlig driftstilskudd til selskapet. For 2018 foreslår rådmannen å bevilge kr 650 000. Tilskuddet økes med kr 100 000, og er da på samme nivå som tilskuddet fra Sandnes kommune.

Kommunalt finansierte institusjoner

 1. Norsk Lydinstitutt søker om i alt kr 2,606 mill. i driftstilskudd. Tilskuddet må reguleres iht. inngått bindende avtale. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 2,572 mill. for 2018.
 2. Star – Stavanger Rock søker om kr. 0,7 mill. fra Stavanger kommune.  Star har i de siste årene fått en årlig bevilgning på kr 0,6 mill.
 3. Stavanger kunstforening søker om kr 1,2 mill. i tilskudd for 2018. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 0,861 for 2018.
 4. Frida Hansens hus søker om kr 0,3 mill. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 223 000 for 2018.
 5. Stiftelsen Grafisk Verksted flyttet våren 2017 fra dagens lokaler på Nytorget til Atelierhuset Tou. Grafisk Verksted vil med dette få større, moderne og langt bedre tilrettelagte lokaler. Det vil på sikt kunne gi økte inntekter fra kurs mv., men vil også gi en kraftig økning av husleien. Grafisk Verksted har i en årrekke mottatt driftstilskudd etter søknad. I 2017 ble Stiftelsen Grafisk Verksted løftet inn i HØP med egen linje i tilskuddstabellen, jf. kap. 11 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner. Det årlige driftstilskuddet, som de siste årene har vært på 150 000 kr, i 2017 på kr 275 000, foreslås økt til 400 000 kr. Økningen på kr. 125 000 finansieres ved reduksjon av posten Kommunalstyrets disposisjonskonto/div. kunst- og kulturprosjekter. Posten blir da på kr 2 752 000.

Diverse tilskudd (sekkepost), stipend, priser

 1. Tilskuddsposten omfatter årlig støtte til festivaler og større arrangement, årlig støtte til kulturarrangører, årlig støtte til ensemble, samt støtte til tiltak innenfor produksjon og formidling av musikk, scenekunst, visuell kunst og litteratur, inkludert internasjonal kulturformidling og vennskapsbysamarbeid. Bystyret har vedtatt å bevilge totalt kr 8,0 mill. for 2018.
 2. Driftstilskudd til kor og korps. Administrasjonen tildeler midler etter ett sett med regler fastsatt av kommunalstyret for kultur og idrett. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 0,562 mill. for 2018.
 3. Driftstilskudd til kulturorganisasjoner søkes gjennom eget søknadsskjema. Administrasjonen tildeler midler etter ett sett med regler fastsatt kommunalstyret for kultur og idrett. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 363 000 for 2018.
 4. Kommunens kunst og kulturstipend er samlet i en pott og utlyses samtidig. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 350 000 for 2018.
 5. Kulturpris annonseres og vedtas av kommunalstyret etter forslag fra publikum. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 50 000 for 2018.
 6. Kommunalstyrets disposisjonskonto/div. kunst- og kulturprosjekter. Bystyret har vedtatt å bevilge totalt kr 2,752 mill. for 2018, og dette innebærer en omprioritering innenfor rammen, jf. pkt. 96. Økt tilskudd til Grafisk Verksted på kr 125 000 finansieres ved reduksjon av posten kommunalstyrets disposisjonskonto/div. kunst- og kulturprosjekter.
 7. Tilskuddsordningen omfatter støtte til øvingsfellesskap innenfor musikk og scenekunst (f.eks. PRODA), atelierfellesskap, felles produksjonsvirksomheter m.m. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 0,575 mill. for 2018.
 8. Tilskuddsordningen omfatter støtte til formidling av kunst etter søknad fra Stavanger kunstmuseum (MUST), Kunsthall Stavanger (Stavanger kunstforening), Rogaland kunstsenter og Kunstskolen i Rogaland. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 400 000 for 2018.

Diverse tilskudd

 1. Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) søker om kr 200 000 til kurs og kompetanseutvikling. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 180 000 for 2018.
 2. PETRAD, har siden 1994 vært etablert som en stiftelse under OD og Norad, som utvikler og gjennomfører kompetansebyggende aktiviteter i petroleumsforvaltning. Det søkes om kr 190 000 til finansiering av utenlandsk deltaker på PETRAD’s åtte ukers kurs innen petroleumsfag. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 170 000 til dette formål under forutsetning av at dette kurset gjennomføres i 2018.
 3. Gladmatfestivalen søker om kr 2,2 mill. i driftsstøtte herunder ordinær støtte, støtte til 20-årsjubileet og til de tekniske gjennomføringene. Bystyret har vedtatt å bevilge en samlet driftsstøtte på kr 2 mill. for 2018. Økningen foreslås finansiert ved å redusere formannskapets reservekonto med kr 0,35 mill. og rådmannens disposisjonskonto med kr 0,2 mill.
 4. Studentersamfunnet Folken søker om kr 900 000 til driftstilskudd. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 700 000 for 2018.
 5. Kirkelig dialogsenter søker for 2018 om tilskudd på kr 450 000. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 400 000 for 2018.
 6. STL – Stavanger samarbeidsrådet for Tros og livssynssamfunn søker om kr 100 000 i driftsstøtte til aktiviteter og lønn til deltidsstilling koordinator. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 80 000 for 2018.
 7. Norges Døveforbund – søker om kr 200 000 til å koordinere og gjennomføre tegnspråk – og skrivetolking på offentlige møter og arrangementer i Stavanger. Denne ordningen startet i 2017, og skal evalueres i løpet av 2017. Bystyret har vedtatt å videreføre kr 180 000 til dette formålet for 2018.

Medlemsavgift/kontingent

 1. Kontingent for deltakelse i ASSS-nettverk økes i henhold til avtale. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 321 000 for 2018.
 2. Region Stavanger BA. Medlemskontingent kr 21 per innbygger. Justeres i henhold til Statistisk sentralbyrås folketall i Stavanger pr. 01.01.2017 (132 729 innbyggere pr. 01.01.2017). Bystyret har vedtatt å bevilge kr 2,787 mill. for 2018.
 3. Medlemsavgift for Nordsjøveien. Justeres i henhold til Statistisk sentralbyrås regulering for medlemsavgifter. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 59 450 for 2018.
 4. Medlemsavgift til IS Fjordvegen Rute 13 er vedtatt i Formannskapet i 27. august 2015. Medlemsavgiften er justert til kr 35 000. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 35 000 for 2018.
 5. Medlemsavgift Storby Marin – jfr. vedtak i FSK 21. februar 2013. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 50 000 for 2018.
 6. Norsk Pasientskadeerstatning – Tilskuddsbeløpet beregnes ut fra NPE’s prognose for erstatningsutbetalinger fordelt på de ulike forvaltningsnivåene. Avvik mellom innbetalt tilskudd og faktisk utbetalt erstatning justeres ved en avregning året etter. Tilskuddet kommunene imellom blir fordelt i henhold til innbyggertallet pr. 01.01.17. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 3,7 mill. for 2018.
 7. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA) søker om kr 6 per innbygger i 2018. Fordelingsnøkkelen justeres hvert 5 år (01.01.16 – 132644), neste gang i 2021. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 795 684 for 2018.

Kommunalt råd/komite/tv-aksjon

 1. Eldrerådet. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 513 000 for 2018.
 2. Funksjonshemmedes råd. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 33 000 for 2018.
 3. Innvandrerrådet. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 33 000 for 2018.
 4. mai komite. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 750 000 for 2018.
 5. Bidrag TV-aksjonen. Det avsettes kr 1 pr. innbygger i Stavanger kommune (pr. 01.01.17 kr   132 729) til kommunebidraget i 2018. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 132 729 til dette formålet for 2018.
 6. TV-aksjonen bydelene. Det avsettes kr 0,50 pr. innbygger i Stavanger kommune (pr. 01.01.17 kr 132 729) i 2018. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 66 365 for 2018.

Formannskapets reservekonto:

 1. Altibox Norway Chess har søkt om kr 1,0 mill. årlig i perioden 2017-2019, samt kr 0,5 mill. årlig til Norway Summit. Formannskapet har vedtatt tilskudd på kr 0,8 mill. for 2018, kr 0,6 mill. fra ordinær reservekonto og kr 0,2 mill. fra Næringsfondet, jfr. FSK-sak 15.09.16. Bystyret har vedtatt videreføring av samme tilskudd kr 0,6 mill. for 2018.
 2. Tour Des Fjords har søkt om årlig tilskudd kr 2,5 mill. i årene 2016-2018. Formannskapet har vedtatt årlig kr 1,5 mill. til arrangementet i 2016-2018, jfr. FSK sak 24.09.2015. Bystyret har vedtatt videreføring av samme tilskudd for 2018.
 3. Skape søker om kr 696 827 for 2018, jfr. Handlingsplan for 2016 – 2019. Tilskuddet baseres på innbyggertall pr. 01.01.17 (132 729 x 5,25), jfr. FSK sak 21.05.2015. Bystyret har vedtatt å bevilge kr 696 827 for 2018.
 4. Medlemskap i Lyntogforum. Formannskapet vedtok den 24.08.17 at Stavanger kommune tegner medlemskap i Lyntogforum, i første omgang for to år. Kontingenten i 2017 for Stavanger er kr 100 000, og Bystyret har vedtatt derfor å bevilge kr 100 000 for 2018.
 5. Formannskapets reservekonto er på kr 7,2 mill. Bystyret har vedtatt å flytte den delen av reservekontoen som gjelder næringsformål over i budsjettrammen til næringsavdelingen permanent. Det innebærer at formannskapets reservekonto blir kr 6,2 mill. for 2018 og videre i planperioden. Videre foreslår rådmannen følgende disponeringer av reservekontoen for 2018: Altibox Norway Chess, Tour de Fjords 2016-2018, Skape 2016-2019, Gladmatfestival og medlemskap i Lyntogforum. Etter disse disposisjonen står det til fri disposisjon på formannskapets reservekonto kr 2,95 mill.

Støtte til næringsutvikling

 1. Mulighetsterminalen – Tiltaket ble etablert i 2015 som et tilbud til arbeidsledige. Det har oppnådd stort besøk og fungerer godt for mange forskjellige aktiviteter som er rettet mot å finne nye muligheter på arbeidsmarkedet. Bystyret har vedtatt at tilskuddet på kr 300 000 videreføres i 2018.
 2. Altibox Norway Chess Internasjonalt sjakkarrangement der noen av verdens beste sjakkspillere samles i Stavanger. Til arrangementet hører også en Summit som tiltrekker ledende, internasjonale krefter innen finans og forretningsutvikling og innovasjon. Altibox Norway Chess har søkt om kr 1,0 mill. årlig i perioden 2017-2019, samt kr 0,5 mill. årlig til Norway Summit. Formannskapet har vedtatt tilskudd på kr 0,2 mill. fra Næringsfondet, jfr. FSK-sak 15.09.16. Bystyret har vedtatt videreføring av samme tilskudd 0,2 mill. for 2018.
 3. Demola – Eget tiltak ved UiS basert på at det utvikles prosjekter mellom arbeidslivet og  studenter der det etableres tverrfaglige samarbeidsteam der studenter utvikler konsepter/løsninger. Internasjonalt konsept som Stavanger formannskap var positive til å støtte for en 3 års periode med kr 250 000 årlig. På grunnlag av formannskapets behandling 25.02.16 er beløpet utbetalt for 2016 og 2017. Bystyret har vedtatt at tilskuddet på kr 250 000 videreføres i 2018.
 4. Stavanger Sentrum – Foreningen har i flere år mottatt 1,2 mill. kroner i tilskudd, fordelt med kr 900 000 fra Bymiljø og utvikling og kr 300 000 fra næring. Bystyret har vedtatt at samme beløp og fordeling gjelder for 2018.
 5. Støtte til næringsutvikling er på kr 5 mill. (inklusiv overført fra formannskapets reservekonto kr 1 mill.). Bystyret har vedtatt følgende disponeringer av støtte til næringsutvikling for 2018: Mulighetsterminalen, Altibox Norway Chess, Demola og Stavanger sentrum. Etter disse disposisjonene står det til fri disposisjon på støtte til næringsutvikling kr 3,95 mill.

Rådmannens disposisjonskonto

 1. Disposisjonskonto rådmannen: Etter tilskudd til Gladmatfestivalen på kr 0,2 mill. gjenstår kr 0,887 mill.

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager

De foreløpige beregnedesatsene for ikke-kommunale ordinære barnehager for 2018 er beregnet til:

Tilskuddssatser for 2018 eksklusivt kapitaltilskudd
Barn 0-2 år per år 199 093
Barn 0-2 år per måned 16 591
Barn 0-2 år per oppholdstime 92,17
Barn 3-6 år per år 96 381
Barn 3-6 år per måned 8 032
Barn 3-6 år per oppholdstime 44,62

Forslag til satser er foreløpige.

Nasjonale kapitaltilskuddssatser er ikke inkludert.