a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Handlings- og økonomiplan 2018–2021

Tabell 14.1

 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjonerVedtatt budsjett 2017SøknadsbeløpForeslått budsjett 2018
 OPPVEKST OG LEVEKÅR   
1A-larm, driftstilskudd100 000200 000150 000
2A-larm, styrke mødre sammen50 000100 00053 000
3Amathea, veiledning for gravide84 000100 00090 000
4Ananke Stavanger25 00035 00027 000
5Blå kors Norge, tiltak Kompasset Sandnes99 000500 000106 000
6Crux oppfølgingssenter, Kirkens sosialtjeneste50 000100 00053 000
7Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland149 000150 000150 000
8Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren 200 000 
9Engøyholmen kystkultursenter, driftstilskudd1 868 0002 500 0001 991 000
10Engøyholmen kystkultursenter, delfinansiering av nytt tak/ 2 etg. Sjøhuset 500 000 
11Fontenehuset1 648 0002 000 0001 757 000
12Frelsearmeens gatefotball, nå Frelsearmeens Rusomsorg142 0001 300 000442 000
13FRI Rogaland ( tidligere LLH Rogaland)91 000ikke søkt 
14Funkis huset 50 000 
15Hinnasenteret (inkludert variable tilskudd)1 208 0001 250 0001 250 000
16KIA - Kristent interkulturelt arbeid 350 000300 000
17Kirkens bymisjon, Albertine1 064 0001 095 0001 095 000
18Kirkens bymisjon, Jobb 1967 000996 000996 000
19Kirkens bymisjon, Gatejurist290 000310 000310 000
20Kirkens bymisjon, Gateprest112 000150 000150 000
21Kirkens bymisjon, Natteravnene696 000710 000710 000
22Kirkens bymisjon, Ventilene-for unge pårørende99 000150 000150 000
23Kirkens bymisjon, Tillitsperson 200 000 
24Kirkens bymisjon, Enter fritid Stavanger 200 000100 000
25Kirkens SOS i Rogaland362 000390 000390 000
26Kreftomsorg i Rogaland (KOR) driftstilskudd246 000400 000336 000
27Kreftomsorg i Rogaland (KOR) kommunikasjons kurs for par0100 000100 000
28Kreftomsorg i Rogaland (KOR) kurs UNG i Vest99 000150 000140 000
29Kreftomsorg i Rogaland (KOR) møteplass for barn som lever med kreft100 00050 00050 000
30Kreftomsorg i Rogaland (KOR) -yoga for kreftrammede50 00070 00060 000
31Kreftomsorg i Rogaland (KOR) -brosjyre for etterlatte70 000ikke søkt 
32Kreftomsorg i Rogaland (KOR) -brosjyre når livet blir berørt av kreft barn og unge 80 00080 000
33Kreftomsorg i Rogaland (KOR) - sjekklister for pasienter og pårørende  100 000 
34LPP Rogaland, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse12 00020 00013 000
35Mental helse Stavanger99 000100 000100 000
36Mental helse ungdom Stavangerregionen40 00040 00040 000
37Norges Døveforbund ( NDF) - Stavanger390 000650 000460 000
38Norges Døveforbund ( NDF) - Stavanger- framleie/drift av leie lokalet Døves Senter100 000250 000210 000
39Norges ME forening, driftstilskudd- sosialt/helsefremmende arbeid 100 000100 000
40Rus-Nett Rogaland158 000170 000168 000
41Røde Kors Stavanger - besøktjenesten 200 000150 000
42Røde Kors Stavanger - Nettverk etter soning 300 000200 000
43Røde Kors Stavanger - EVA tiltak100 000ikke søkt 
44Røde Kors Flyktningguide242 000400 000350 000
45SELVHJELP for innvandrere og flyktninger ( SEIF)281 000450 000370 000
46Senter for spiseforstyrrelser159 000600 000250 000
47SiS - Studentsamskipnaden i Stavanger studenthelsestasjon145 000271 000168 000
48SiS- Studentsamskipnaden i Stavanger psykisk helsetilbud til studenter100 000100 000100 000
49Skipper Worse drift4 062 0002 463 0002 463 000
50Skipper Worse, middagsdistribusjon737 0001 060 000437 000
51Skipper Worse, hverdagsglede672 000695 000695 000
52Skipper Worse, prosjekt 60+ treningstilbud398 000410 000410 000
53SMISO Senter mot seksuelle overgrep174 000350 000200 000
54Sosialt / helsefremmende arbeid430 000430 000430 000
55Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning - Psyk Opp info186 000200 000198 000
56Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning - Schizofrenidagene148 000153 000153 000
57Stiftelsen Pårørende Senteret, Vaisenhusgate 391 191 0001 710 0001 291 000
58Stiftelsen Pårørende Senteret - Barne- og ungdomskontakt290 000290 000290 000
59Stiftelsen Ullandhaug Økologiske gård598 000800 000700 000
60Stimuleringsmidler barne-/ungdomsorganisasjoner ( Ungdom og fritid)7 797 000 5 863 000
61Støttegruppen 22. juli – Rogaland  100 00099 000
62Terapi bussen 15 000 
63Tjensvoll menighetsdagsenter10 00010 00010 000
64Veiledningssenteret for pårørende Sandnes 200 000 
65Ville veier 300 000300 000
 SUM OPPVEKST OG LEVEKÅR28 188 00027 323 00027 254 000
     
 BYMILJØ OG UTBYGGING   
66Tilskudd til idretten8 750 000 8 750 000
67Stavanger Ishall4 375 000 4 375 000
68Stimuleringstilskudd682 000 682 000
69Jæren Friluftsråd1 781 000 1 831 000
70Ryfylke friluftsråd1 781 000 1 831 000
71Rogaland Arboret725 000 750 000
72Stavanger Sentrum AS900 000 900 000
73Stavanger turnforening300 000 300 000
74Ynglingehallen1 032 000 1 032 000
75Verdens Energibyer80 000 80 000
76Beach volleyball World Tour Stavanger0 0
77Reservekonto idrett700 000 700 000
78Lysefjorden Utvikling AS250 000 280 000
79Urban Sjøfront AS500 000 500 000
80HAMMER Series  1 500 000
 SUM BYMILJØ OG UTBYGGING21 856 000 23 511 000
     
 KULTUR OG BYUTVIKLING   
 Regionale m.v.   
81MUST - Museum Stavanger20 970 00023 041 00023 698 000
82Jernaldergården v/Arkeologisk Museum141 000700 000141 000
83Norsk Oljemuseeum2 063 0002 200 0002 063 000
84Rogaland kunstsenter879 000905 000879 000
85Tou Scene3 328 000 3 681 000
86Kunstskolen i Rogaland529 000554 880529 000
87Filmkraft Rogaland1 630 0002 700 0001 630 000
88Stiftelsen Veteranskipet Rogaland293 000350 000293 000
89Rogaland Teater, inkl. barne- og ungdomsteateret18 637 00019 067 00019 053 000
90Stavanger Symfoniorkester23 529 00023 709 00024 043 000
91Opera Rogaland IKS550 000650 000650 000
     
 Kommunalt finansierte institusjoner   
92Norsk lydinstitutt2 518 0002 606 0002 572 000
93STAR driftstilskudd600 000700 000600 000
94Stavanger kunstforening861 0001 200 000861 000
95Frida Hansens hus223 000300 000223 000
96Stiftelsen Grafisk Verksted275 000280 000400 000
     
 Diverse tilskudd, sekkeposter, stipend, priser   
97Tilskudd til produksjon og formidling av kunst og kultur, arrangement og festivaler, inkl. internasjonal kulturformidling og vennskapsbysammarbeid8 000 000 8 000 000
98Tilskudd til kor og korps562 000 562 000
99Tilskudd kulturorganisasjoner363 000 363 000
100Kulturstipend350 000 350 000
101Stavanger kommunes kulturpris50 000 50 000
102Kommunalstyrets disposisjonskonto/div. kunst- og kulturprosjekter2 877 000 2 752 000
103Tilskudd til etablering og drift av produksjonsfellesskap innenfor kunst og kultur575 000 575 000
104Tilskudd visuell kunst400 000 400 000
     
 SUM KULTUR OG BYUTVIKLING90 203 000 93 419 000
     
 DIVERSE TILSKUDD   
105Senter for int. kommunikasjon - SIK180 000200 000180 000
106Petrad190 000190 000170 000
107Gladmat festival1 305 0002 200 0002 000 000
108Studentersamfunnet Folken700 000900 000700 000
109Kirkelig dialogsenter400 000450 000400 000
110Samarbeidsrådet for Tros- og livssynssamfunn (STL)75 000100 00080 000
111Norges Døveforbund Stavanger180 000200 000180 000
 Sum diverse tilskudd2 880 000 3 710 000
     
 Medlemsavgift/kontingent   
112Tilskudd ASSS-samarbeid313 000 321 000
113Region Stavanger BA2 786 000 2 787 000
114Nordsjøvegen - medlemsavgift58 000 59 000
115IS-Fjordvegen Rute 13 - medlemsskap (FSK-vedtak 27.08.15)35 000 35 000
116Storby Marin (FSK-vedtak 21.02.13)50 000 50 000
117Norsk pasientskadeerstatning3 800 000 3 700 000
118Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing703 000 796 000
 Sum medlemsavgift/kontingent7 745 000 7 748 000
     
 Kommunalt råd, komite, Tv-aksjon   
119Eldrerådet513 000 513 000
120Funksjonshemmedes råd33 000 33 000
121Innvandrerrådet33 000 33 000
12217. mai komité750 000 750 000
123Bidrag TV-aksjonen kr 1 pr.innbygger133 000 133 000
124TV-aksjonen i bydelene kr 0,50 pr.innbygger66 000 66 000
 Sum kommunalt råd, komité, TV-aksjon1 528 000 1 528 000
     
 Formannskapets reservekonto   
125Altibox Norway Chess 2017-2019 - jfr. FSK sak 15.09.16600 000 600 000
126Tour de Fjords 2016-2018 - jfr. FSK sak 24.09.20151 500 000 1 500 000
127Skape 2016-2019 - jfr. FSK-vedtak 21.05.2015697 000 697 000
128Medlemsskap Lyntogforum , jfr. FSK-vedtak 24.08.17  100 000
129Til disposisjon formannskapets reservekonto  2 953 000
 Støtte til næringsutvikling   
130Mulighetsterminalen300 000 300 000
131Altibox Norway Chess - 2017-2019 - jfr. FSK sak 15.09.16200 000 200 000
132Demola  250 000
133Stavanger Sentrum  300 000
134Til disposisjon støtte til næringsutvikling  3 950 000
135Disposisjonskonto rådmannen1 072 000 887 000
Last ned tabelldata (Excel)